Lan can kính ban công cho cảm giác tươi mát và hiện đại

1/23/2019
Trụ lừng 12 ly chân bắt cạnh, Trụ lừng 12 ly chân bắt sườn, Trụ lừng 12 ly cạp hông, Trụ lừng 12mm chân bắt cạnh, Trụ lừng 12mm chân bắt sườn, Trụ lừng 12mm cạp hông, Trụ lừng 380mm chân bắt cạnh, Trụ lừng 380mm chân bắt sườn, Trụ lừng 380mm chân cạp hông, Trụ lùn 12 ly chân bắt cạnh, Trụ lùn 12 ly chân bắt sườn, Trụ lùn 12 ly cạp hông, Trụ lùn 12mm chân bắt cạnh, Trụ lùn 12mm chân bắt sườn, Trụ lùn 12mm cạp hông, Trụ lùn 380mm chân bắt cạnh, Trụ lùn 380mm chân bắt sườn, Trụ lùn 380mm chân cạp hông, Trụ thấp 12 ly chân bắt cạnh, Trụ thấp 12 ly chân bắt sườn, Trụ thấp 12 ly cạp hông, Trụ thấp 12mm chân bắt cạnh, Trụ thấp 12mm chân bắt sườn, Trụ thấp 12mm cạp hông, Trụ thấp 380mm chân bắt cạnh, Trụ thấp 380mm chân bắt sườn, Trụ thấp 380mm chân cạp hông, Trụ ngắn 12 ly chân bắt cạnh, Trụ ngắn 12 ly chân bắt sườn, Trụ ngắn 12 ly cạp hông, Trụ ngắn 12mm chân bắt cạnh, Trụ ngắn 12mm chân bắt sườn, Trụ ngắn 12mm cạp hông, Trụ ngắn 380mm chân bắt cạnh, Trụ ngắn 380mm chân bắt sườn, Trụ ngắn 380mm chân cạp hông.
Tru lung 12 ly chan bat canh, Tru lung 12 ly chan bat suon, Tru lung 12 ly cap hong, Tru lung 12mm chan bat canh, Tru lung 12mm chan bat suon, Tru lung 12mm cap hong, Tru lung 380mm chan bat canh, Tru lung 380mm chan bat suon, Tru lung 380mm chan cap hong, Tru lun 12 ly chan bat canh, Tru lun 12 ly chan bat suon, Tru lun 12 ly cap hong, Tru lun 12mm chan bat canh, Tru lun 12mm chan bat suon, Tru lun 12mm cap hong, Tru lun 380mm chan bat canh, Tru lun 380mm chan bat suon, Tru lun 380mm chan cap hong, Tru thap 12 ly chan bat canh, Tru thup 12 ly chan bat suon, Tru thap 12 ly cap hong, Tru thap 12mm chan bat canh, Tru thap 12mm chan bat suon, Tru thap 12mm cap hong, Tru thap 380mm chan bat canh, Tru thap 380mm chan bat suon, Tru thap 380mm chan cap hong, Tru ngan 12 ly chan bat canh, Tru ngan 12 ly chan bat suon, Tru ngan 12 ly cap hong, Tru ngan 12mm chan bat canh, Tru ngan 12mm chan bat suon, Tru ngan 12mm cap hong, Tru ngan 380mm chan bat canh, Tru ngan 380mm chan bat suon, Tru ngan 380mm chan cap hong.
+

Xem slide ảnh gốc

Lan can ban công ngoài trời sử dụng kính cường lực 12mm chôn âm nền.

Lan can ban công sử dụng kính cường lực 10mm và trụ inox, tay vịn lan can bằng hộp inox 40x80

Lan can ban công kính cường lực 10mm, trụ lửng 5ly kẹp hộp, dùng tay mo J đỡ tay vịn.

Lan can kính giếng giời (Trời) cầu thang trong nhà, sử dụng kính cong và kính thẳng 10mm,
Sử dụng bát đơn phi 38x30mm để giữ kính, tay vịn gỗ xoi rẵnh dưới để găm kính vào.
Lan can ban công kính ngoài trời, sử dụng trụ lùn 5 ly và tay mo J liên kết kính 10mm và
 tay vịnh ống inox phi 63.5.

Lan can kính ban công sử dụng trụ hộp inox 20x40 để liên kết kính và tay vịn.

Lan can ban công kính cường lực, sử dụng trụ lẳng 12mm để liên kết kính, 
tay mo J liên kết kính và tay vịn.

Lan can ban công kính, sử dụng trụ lửng 5 ly để liên kết kính, 
dùng tay kẹp thẳng găm thẳng vào kính để liên kết tay vịn.

Lan can ban công inox kính, sử dụng trụ ngàm 10mm để đỡ kính, 
sử dụng tay mo J liên kết kính với tay vịn inox.

Lan can ban công kính - inox, sử dụng cây gá sàn để liên kết kính, 
dùng tay mo J để liên kết kính với tay vịn.

Lan can kính, tường kính sử dụng trụ inox cao 1400x80x16mm để dữ kính và liên kết tay vịn,
đảm bảo sự chắc chắn an toàn và thoáng mát.

Lan can kính giếng trời trong nhà.


Lan can kính ban công, sảnh đường nhìn ra sân vườn.
Hotline tư vấn miễn phí: 0969588968
Zalo
0